Regulamin

Regulamin obiektu

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na terenie obiektu.

Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku. W momencie najmu pokoju Klient akceptuje regulamin.

I. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.

II. Najmując pokój Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

III. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

IV. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata 30% zadatku na konto:  38 8636 1015 3009 1601 2950 0001

V. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960 lub Ust. z dnia 7 stycznia 1991 r. o paszportach)

VI. Śniadania wydawane są w wyznaczonym miejscu w godzinach od 8:00 do 10:00.

VII. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

VIII. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

IX. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pokoi do godziny 22:00.

X. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pokoju bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

XI. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

XII. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

XIII. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

XIV. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

XV. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

XVI. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

XVII. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

XVIII. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

XIX. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.

XX. Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz podczas trwania ciszy nocnej oraz w przypadku wywieszenia przez Gospodarzy  prośby.

XXI. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

XXII. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymane klucze.

XXIII. Na terenie obiektu działa internet bezprzewodowy WiFi.

XXIV. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać pod wskazane numery telefonu.

XXV. Podczas pobytu w obiekcie za dzieci całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

XXVa . Podczas pobytu gości nie wykonujemy usługi sprzątania w pokojach

(agroturystyka to nie hotel). W wyjątkowych przypadkach usługa ta może być wykonana  

w cenie od 50 zł do 100 zł za jedno sprzątanie.

XXVI. Informacja o przetwarzaniu danych.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agroturystyka Lidia Kuszwara  z siedzibą w Krempna 114 38-232 Krempna , adres e-mail: Lidia.kuszwara@gmail.com
  • Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży usług, jako podstawa do ochrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach statystycznych.
  • Podstawę prawną stanowi konieczność przetwarzana danych do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora.
  • Dane będą przetwarzane w celach dodatkowych (np. wysyłanie ofert specjalnych i informacji na temat wydarzeń i promocji) jeśli została wyrażona na to zgoda.
  • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi podmiotami publicznymi.
  • Dane przechowywane będą przez okres zgodny z wymaganiami ustawy.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
  • Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach dodatkowych.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszej Agroturystyce.